Logopédiai kezelés

Logopédia és területei

Logopédia: A logopédia az a tudomány, amely a beszéddel, beszédtechnikával és ezek hibáival és a hibák orvoslásával foglalkozik. A logopédiai nevelés, gondozás célja, hogy biztosítsa a beszédhibás egyén személyiségének fejlődését, az egyén célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt illetve rehabilitációt.

Nyelvlökéses nyelés: “A nyelvlökéses nyelésre, vagy infantilis nyelésre jellemző, hogy a nyelés folyamán a nyelv rendszerint a szájtérben laposan helyezkedik el, vagy mivel a két fogsor nem záródik megfelelően, a nyelv hegye kicsúszik a fogak közül elöl vagy oldalt. Emellett az ajkak záródhatnak. Ez a nyelési forma csecsemő- és kisgyermekkorban fiziológiásnak tekinthető, de előfordulása az életkor növekedésével csökken, és idővel megszűnik. Általában a vegyes fogazat kialakulásától tekintjük a nyelvlökéses nyelést károsnak.”(Vassné Kovács Emőke – Rehák Gizella )

A nyelvlökéses nyelés tartós fennmaradása miatt előfordulhat, hogy a fogak nem szabályosan növekednek. Súlyos esetben deformálhatja az  állkapcsot, rossz irányba befolyásolva az arc esztétikáját.

Megkésett beszédfejlődés: ép érzékszervek, ép intellektus és megfelelő beszélő környezet ellenére sem indul meg a beszéd 3 éves kor után.

Afázia: Agyi katasztrófa (stroke, tumor esetleg baleset) következtében a bal agyfélteke lokálisan sérül. Emiatt a kommunikáció az egészen enyhe, mérsékelt, vagy súlyos zavara lép föl.

Pösze: pöszeségről (hangképzési hibáról) akkor beszélünk, ha a gyermek kiejtése eltér az anyanyelv normáitól.

Diszkalkulia: a számolási képesség részbeni hiányát, zavarát jelenti.

Diszlexia: olvasási zavart jelent

Diszgráfia: tünetei az íráskészség gyengeségében, valamint helyesírási hibákban nyilvánul meg.

Diszfázia: a nyelvi rendszer működésének sajátos zavara, a fejlődés korai szakaszától veleszületetten fennáll.

Dadogás: a beszéd ritmusának zavara

Hadarás: beszéd üteme és ritmusa olyan nagymértékben felbomlik,hogy az egyes szótagok és szavak egymásra torlódnak és a kiejtés elmosódik